Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, phần 2 của IEC 61559 bổ sung IEC 61559 bao gồm xả, môi trường tai nạn, và sau tai nạn giám sát chức năng đó không nằm trong phạm vi của IEC 61559. Nó được áp dụng để tập trung hệ thống có một vai trò trực tiếp tại các thành tích hoặc duy trì bảo vệ bức xạ ở các cơ sở khác hơn hạt nhân, các nhà máy điện. Này, hệ thống thực hiện các chức năng chẳng hạn như: – bức xạ giám sát của máy thải; – cừ chức năng kiểm soát để ngăn chặn hoặc để giảm thiểu tình cờ phiên bản chất phóng xạ; – bức xạ và giám sát môi trường chức năng để hỗ trợ giám sát và phản ứng đến vụ tai nạn; – cung cấp thông tin cho quá trình điều khiển hoặc hệ thống an toàn cho sử dụng trong kiểm soát hoặc lắp chức năng. Trong một cơ sở các chức năng có thể an toàn hơn tầm quan trọng hơn các chức năng giải quyết trong IEC 61559. Chuẩn này áp dụng cho các nhập của bức xạ chức năng giám sát vào một hệ thống tập trung. Nó sẽ không áp dụng trực tiếp để thiết kế và thử nghiệm của phát hiện và đo hội đồng. Cầu cho các hội đồng được chứa trong hiện có các tiêu chuẩn. Chuẩn này mô tả sự hợp chức năng đó bị như những mô tả trong IEC 60761-1 ĐIỆN 60761-2 ĐIỆN 60761-3 ĐIỆN 60761-4, và IEC 60761-5 vào một nhà máy rộng hệ thống kỹ thuật số. Các yêu cầu của hệ thống cấp phần (trung tâm máy tính hệ thống máy tính bảng điều khiển và mối liên kết) được thảo luận. Cho phát hiện hội đồng xử lý các đơn vị, báo động các đơn vị, chuẩn này chỉ chứa yêu cầu cần phải cho phép kết nối vào hệ thống tập trung. Các tiêu chuẩn nói trên chứa những yêu cầu cụ thể cho những thành phần. Chuẩn xác định yêu cầu cần thiết cho sự tích của các chức năng trên thành một hệ thống tập trung. Cầu cho tổng và thiết kế đặc điểm, hiệu suất điện yêu cầu và kiểm tra cơ yêu cầu hiệu suất và kiểm tra phần mềm yêu cầu hiệu suất và kiểm tra môi trường, đặc trưng yêu cầu hiệu suất và kiểm tra, và tài liệu đang được xem xét.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page