Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho ống tia và tia ống hội đồng (sau đây được gọi là Crt) đó là dành cho sử như các thành phần trong bộ máy và đó có thể bảo vệ đối với những hiệu ứng của nổ.
Những yêu cầu này áp dụng cho Crt được sử dụng trong bao gồm cả bộ máy điện và đo điện tử và thử nghiệm thiết bị công nghệ thông tin thiết bị y tế, thiết bị điện thoại thiết bị truyền hình, và tương tự khác thiết bị điện tử.
Chuẩn này được thiết kế để chỉ áp dụng cho những Crt trong đó khuôn mặt của các màn hình là một phần của bao vây cho các thiết bị. Kiểm tra phương pháp không áp dụng cho Crt đó được bảo vệ bởi riêng an toàn màn hình.
Một CÂY được bao phủ bởi chuẩn này được thiết kế để được cài đặt trong một bao vây được thiết kế để bảo vệ phía sau của TUYÊN bố chống lại cơ khí hay thiệt hại khác dưới điều kiện bình thường của hoạt động và để bảo vệ những người chống lại hạt bị trục xuất một ngược hướng từ các CÂY trong khuôn mặt các sự kiện của nổ.
Chuẩn này chứa yêu cầu cho Crt của 76 mm đường chéo và lớn hơn đó kết hợp nổ hệ thống bảo vệ cung cấp sự bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm của hạt bị trục xuất về phía trước ngoài khuôn mặt. Không có ý định bảo vệ chống lại các hạt bị trục xuất ở hướng khác.
Tuân thủ được kiểm tra phải chịu Crt để kiểm tra thủ tục tiêu chuẩn, mà được đưa ra trong các điều Khoản 8 (lớn Crt), 9 (nhỏ Crt) và 10 (Crt với bảo vệ bộ phim) của chuẩn này.
Định nghĩa của lớn và nhỏ Crt được đưa ra trong Clause 3.
Chú Ý Này, bộ yêu cầu thay thế hiện tại cầu cho an toàn cơ khí của ống tia
(Crt) như mô tả trong IEC 60065 (Khoản 18), đó sẽ được sửa đổi theo đó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page