Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao cao cấp yêu cầu an toàn áp dụng để tự động đô thị hướng dẫn hệ thống giao thông, với người lái hay không cần tự hành xe lửa, điều hành một đường sắt.
Chuẩn này chỉ đãi với người yêu cầu an toàn cần thiết để bù đắp cho sự vắng mặt của một người lái xe hay viên nhân viên những người khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tàu hoạt động chức năng (xem Bảng 1), tùy thuộc vào mức độ tự động của hệ thống (xem khu vực bóng mờ trong Bảng 1 và xem 3.1 cho một định nghĩa của sự khác nhau lớp của tự động).
Các yêu cầu của chuẩn này là giới hạn vận chuyển hệ thống theo quy định ở Khoản 5 và để DTO và thương gia như xác định trong 3.1.4 và 3.1.20, tương ứng (xem khu vực bóng mờ trong Bảng 1).
Chuẩn này không cụ thể nhìn vào các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, khía cạnh của yêu cầu an toàn có thể được áp dụng để đảm bảo an ninh trong hệ thống giao thông.
Chú Ý định nghĩa “an ninh”, và “an toàn” được đưa ra bởi IEC 62278.
Ứng dụng của chuẩn này là công ty con để trách nhiệm của các vận chuyển thẩm quyền và sự an toàn cơ quan có thẩm quyền (xem IEC 62278) và theo luật, nghị định áp dụng trong môi trường hiện hành (kinh tế xã hội, chính trị, etc.) nơi các hệ thống giao thông nằm, tham gia vào tài khoản:
• xã hội chấp nhận rủi ro trong nền văn hóa khác nhau hoặc khác nhau luật (ví dụ như SHOREI, BOStrab) hoặc nguyên tắc (ví dụ như TRÒ chơi, ALARP);
• luật pháp và mệnh lệnh khác nhau kỳ;
• đặc biệt, khác yêu cầu được chỉ định bởi sự an toàn cơ quan có thẩm quyền hoặc bởi một độc lập assessor trách nhiệm của các ứng dụng cụ thể;
• trách nhiệm cho “hoạt động an toàn” bởi các cơ quan vận chuyển.
Chuẩn này không áp dụng cho các loại hệ thống giao thông trừ khi yêu cầu bởi các cơ Quan Vận chuyển:
• APMs (tự Động mọi Người Movers) điều hành hoàn toàn bên trong một môi trường đặc quyền như một sân bay, một trung tâm thương mại hay một khu nghỉ mát giải trí;
• vui chơi giải trí, và lăn-lót ly, nói chung với một trạm duy nhất để mà hành khách lên và xuống xe hệ thống cùng một vị trí,
• liên tỉnh và đường chính dịch vụ xe lửa, nói chung vận hành trong một môi trường nông thôn trên một phần của các tuyến đường của họ;
• cáp điều khiển hệ thống;
• với hệ thống hướng dẫn điện tử xe với quang cảm biến, từ bộ cảm biến, hoặc tương tự thiết bị/hệ thống.
Chuẩn này là không có liên quan với rủi ro trong khi làm việc cho lắp đặt, sửa đổi và dỡ của một hệ thống.
Chuẩn này là không có liên quan với sẵn DTO hoặc thương gia hệ thống (xem định nghĩa trong 3.1) đó được thiết kế trước khi tiêu chuẩn này có hiệu lực.
Trong trường hợp của nâng cấp một hiện hệ thống vận chuyển đến một DTO hoặc thương gia hệ thống các rủi ro liên quan hệ thống hiện đang nằm ngoài phạm vi của chuẩn này. Tuy nhiên, điều này tiêu chuẩn và nguy cơ phân tích quá trình mô tả có liên quan cho thêm hệ thống phụ và có thể cho sự chuyển đổi quá trình tự. Vì vậy, các ứng dụng của các tiêu chuẩn là quyết định của người an toàn cơ quan có thẩm quyền.
Trong trường hợp của mở rộng hoặc sửa đổi một hiện DTO hoặc thương gia hệ thống hoạt động, chuẩn này chỉ áp dụng nếu các thay đổi được quan trọng như xác định bởi sự an toàn cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, những rủi ro do để các mối quan hệ với những thay đổi bộ phận của hiện tại hệ thống (ví dụ như lăn chứng khoán, kéo cung cấp điện báo hiệu và nền tảng) nên được đưa vào tài khoản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page