Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 62271-111:2012(E) áp dụng cho tất cả trên không, miếng gắn khô hầm và chìm duy nhất hay đa cực xoay chiều tự động mạch reclosers và lỗi ngắt cho xếp tối đa điện áp trên 1 000 V và 38 kV. Này phiên bản thứ hai hủy và thay phiên bản đầu tiên xuất bản năm 2005, và tạo thành một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi đối với phiên bản trước đó như sau:
một) ngoài loại trừ của các thiết bị với phụ thuộc hướng dẫn hoạt động 1,1;
b) hài hoà của các yếu tố biên độ kaf được sử dụng cho việc tính toán TRV cho cáp nối hệ thống phù hợp với gần đây hài hoà của các bộ ngắt mạch các tiêu chuẩn giữa R và IEC;
c) xóa yêu cầu cho đài phát thanh ảnh hưởng áp (. tìm cà rốt) kiểm tra;
d) ngoài của kỹ thuật và đánh giá của để che cắt bi của nó đặc biệt yêu cầu.
Chuẩn này đã cùng nhau, sửa đổi bởi Tủ của ủy Ban kết sức Mạnh và năng Lượng xã Hội hợp tác với tiểu ban 17: Cao áp tủ và controlgear với tài liệu tham khảo để KẾT Chuẩn C37.60-2012(E).

Cuốn sách này là để đọc được kết hợp với IEC 62271-1:năm 2007.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page