Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 62360:NĂM 2008(E) ghi rõ các chức năng cơ bản, đánh, và suất của nhận cho những dịch Vụ tổng Hợp Kỹ thuật số Phát sóng (XÁCH) hệ thống. Nó được áp dụng để: nhận cho kỹ thuật số tiêu chuẩn truyền hình, kênh truyền hình và phát thanh truyền hình và phát thanh từ đài truyền hình vệ tinh trong các tần số của 11,7 Giga để 12,2 Giga nhận cho kỹ thuật số tiêu chuẩn truyền hình với một băng thông của 34,5 MHz, từ đài truyền hình vệ tinh trong các tần số của 12,2 Giga để 12,75 Giga và nhận cho kỹ thuật số tiêu chuẩn truyền hình và kênh truyền hình và phát sóng từ mặt đất đài phát thanh.Này phiên bản thứ hai hủy và thay phiên bản đầu tiên xuất bản năm 2004 và tạo thành một kỹ thuật sửa đổi. Chính thay đổi đối với các trước phiên bản là: không nhớ bay hơi kích thước cho trên mặt đất; B và CS đã nhận được chỉ định; mong muốn lễ tân kênh phạm vi của nhận cho VHF và GIỮA ban nhạc đã được xác định; TR diện và HDMI diện đã được xác định là kỹ thuật số diện xuống trộn thức từ nhiều kênh 2-kênh stereo đã được thay đổi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page