Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Cách điện hệ thống và liệu có thể được sử dụng liên tục cuộc kiểm tra ở đó lần để phân tích
được đo cho một số bài kiểm tra mẫu vật và tiến bộ cuộc kiểm tra ở những sự cố
áp có thể được đo. Trong cả hai trường hợp, nó sẽ được tìm thấy rằng một thu được kết quả khác nhau đối với mỗi mẫu vật
và điều đó, đối với điều kiện kiểm tra các dữ liệu thu được có thể đại diện bởi một thống kê phân phối.
Này hướng dẫn mô tả với ví dụ, phương pháp thống kê phân tích những dữ liệu đó.
Mục đích của hướng dẫn này là để xác định phương pháp thống kê phân tích thời gian để suy nhược và sự cố
áp dữ liệu thu được từ điện thử nghiệm của rắn vật liệu cho các mục đích bao gồm
đặc tính của những hệ thống so sánh với một cách hệ thống dự đoán của các xác suất
của sự cố tại cho lần hoặc điện áp.
Phương pháp đang được đưa ra để phân tích hoàn toàn bộ dữ liệu và cũng kiểm duyệt bộ dữ liệu trong đó không phải là tất cả các mẫu vật
bị phá vỡ. Hướng dẫn bao gồm phương pháp với ví dụ cho việc xác định có những dữ liệu rất tốt
phù hợp với việc phân phối, đồ họa và máy tính dựa trên kỹ thuật để ước lượng có khả năng nhất của các thông số
sự phân bố, dựa trên máy tính kỹ thuật để ước lượng thống kê sự tự tin trong khoảng thời gian, và các kỹ thuật
để so sánh bộ dữ liệu và một số nghiên cứu. Các phương pháp của phân tích được mô tả đầy đủ cho các Weibull
phân phối. Một vài phương pháp cũng được trình bày cho Gumbel và lognormal phân phối. Tất cả các ví dụ
trên máy tính kỹ thuật được sử dụng trong hướng dẫn này có thể tải về từ những trang web sau “http://
grouper.ieee.org/groups/930/IEEEGuide.xls.” Phương pháp để xác định thời gian ngắn chịu được áp hay vận hành
áp của một cách hệ thống không được trình bày ở hướng dẫn này. Kỹ thuật toán học chứa trong
hướng dẫn này có thể không áp dụng trực tiếp với các tính toán của cuộc sống thiết bị.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page