Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của IEC 62707 chỉ yêu cầu chung, một mạng lưới và một tương ứng mã màu cần quá trình ghép của trắng DẪN gói phát ra rời rạc, có thể nhìn thấy bức xạ. Nó được áp dụng cho DẪN gói.
Các bộ phận khác của IEC 62707 loạt bao màu sắc độ của DẪN gói sáng/cường độ sáng, màu vẽ và về phía trước áp được chuẩn bị hoặc đang được xem xét.
Chú Ý 1 điều Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho DẪN mô-đun đèn và đèn LED.
Ý 2 mặc dù những lời “ánh sáng trắng” được sử dụng, mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế là không xác định “trắng ánh sáng”, nhưng để xác định một mạng lưới và một tương ứng mã màu cho những màu sắc cần quá trình ghép của trắng DẪN gói phát ra rời rạc, có thể nhìn thấy bức xạ. Khu vực bao phủ bởi lưới có thể khác nhau từ những định nghĩa của ánh sáng trắng đưa ra trong các tiêu chuẩn hoặc quy định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page