Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo cáo áp dụng cho y tế điện TỬ máy gia TỐC khi được sử dụng để điều trị mục đích của con người hành nghề y.
Kỹ thuật này báo cáo áp dụng cho y tế điện TỬ máy gia TỐC mà cung cấp một TIA bức XẠ của hoặc là X-bức XẠ hoặc điện TỬ bức XẠ với danh NGHĨA nguồn năng LƯỢNG trong phạm vi 1 hơn nữa, đến 50 hơn nữa, tối đa LIỀU HẤP thụ GIÁ giữa 0,001 Jr s–1 và 1 Jr s–1 tại 1 m từ NGUỒN bức XẠ và tại XỬ bình THƯỜNG với khoảng CÁCH giữa 50 cm và 200 cm từ NGUỒN bức XẠ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page