Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này, báo cáo kỹ thuật phục vụ như một ứng dụng hướng dẫn liên quan đến IEC 61967-4.Các bộ phận của IC loại vào →IC chức năng module và các mô-đun phần mềm cho →lõi với cảm ứng được sử dụng cho các bộ Phận 3, 5 và 6 của IEC 61967 là tốt. Báo cáo này đưa ra lời khuyên để thực hiện phương pháp thử nghiệm mô tả trong IEC 61967-4 bằng cách phân loại mạch (Ic) và cung cấp gợi ý cho kiểm tra các ứng dụng liên quan đến các IC loại phân loại.
Để có được so sánh với kết quả của IC thải đo bằng cách sử dụng IEC 61967-4, định nghĩa được đưa ra ngoài các điều kiện chung quy định trong IEC 61967-1 và IEC 61967-4. Những định nghĩa quan tâm IC liên quan, điều hành chế độ chân và →cổng để được kiểm tra, kiểm tra thiết lập theo IEC 61967-4, bao gồm cả mô tả của tải mạch và RF con đường, và IC liên quan thải giới hạn (giới hạn hoặc lớp học). Bộ phận của hướng dẫn này được cung cấp bởi
báo cáo kỹ thuật có thể được áp dụng cho các bộ phận khác của IEC 61967.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page