Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phân cấp Điện nông Thôn Hệ thống (CÁ) được thiết kế để cung cấp điện cho các trang web mà không có kết nối với một kết nối hệ thống hoặc một lưới điện quốc gia, để đáp ứng nhu cầu cơ bản.
Đa số những trang web này là:
• bị cô lập ngôi nhà
• thôn
• dịch vụ cộng đồng (công chiếu sáng, bơm, trung tâm y tế, nơi thờ phượng hay sinh hoạt văn hóa, hành chính tòa nhà, v…)
• hoạt động kinh tế (các cuộc hội thảo, vi-ngành công nghiệp, etc.).
Các DRE hệ thống rơi vào ba loại:
• quá trình các hệ thống điện (ví dụ để bơm),
• cá nhân, các hệ thống điện (TỆ) cho duy nhất, người sử dụng,
• tập các hệ thống điện (GIỚI) cho nhiều người.
Quá trình hay cá nhân, các hệ thống điện riêng bao gồm hai hệ thống con:
• một thế hệ năng lượng điện phụ,
• những người dùng điện của cài đặt.
Tập các hệ thống điện, tuy nhiên, bao gồm 3 hệ thống con:
• một thế hệ năng lượng điện phụ,
• một giấy phép phụ, cũng gọi là vi-lưới điện,
• người dùng điện của cài đặt bao gồm cả diện thiết bị giữa sự sắp đặt
và các vi lưới.
Mục đích của tài liệu này là để xác định yêu cầu chung cho việc bảo vệ của người và thiết bị điện chống lại các mối nguy hiểm để được áp dụng trong phân tán nông thôn các hệ thống điện. Yêu cầu đối phó với bảo vệ chống sốc điện được dựa trên nguyên tắc cơ bản từ IEC 61140 và IEC 60364.
Những yêu cầu chung đang được áp dụng cho tất cả các xác định loại CÁ.
Ứng dụng vào mỗi hệ thống phụ của một MÙA được xử lý trong một phần của IEC 62257-9.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page