Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này là một phần của IEC 62257 là để xác định chung yêu cầu thiết kế và thực hiện một dùng cài đặt. Phần này của IEC 62257-9 áp dụng đối với giai đoạn duy nhất của người dùng điện cài đặt với công suất tối đa của 500 VA, ở Phân cấp Điện nông Thôn Hệ thống (CÁ).
Ghi CHÚ Cho cài đặt trên 500 VA trong điện phân cấp hệ thống IEC 62257-5 áp dụng. Phần này của IEC 62257-9 được áp dụng đến cài đặt được cung cấp bởi một trạm biến (120 V một.c. hoặc 230 V một.c.) và để lắp đặt bao gồm riêng của họ đơn micropowerplant (120 V một.c. hoặc 230 V một.c. hoặc 12 V d.c. hoặc 24 V d.c.)
Một phần của IEC 62257-9 áp dụng không để điện sản xuất và phân phối cài đặt mô tả trong các phần liên quan đến microplants và microgrid ở, cũng không phải để sử dụng thiết bị điện. Nó chi tiết về các quy định về việc thiết kế và xây dựng của người tiêu dùng, thiết bị điện cho các mục đích của đảm bảo sự an toàn của người và tài sản, và đạt yêu cầu hoạt động ở phù hợp với mục đích mà lắp đặt được thiết kế. Nó được áp dụng mới lắp đặt những cải tiến của hiện tại lắp đặt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page