Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

ISO 10297:2014 chỉ định thiết kế loại thử nghiệm và đánh dấu yêu cầu:

một) lanh van dự định được trang bị để lại di chuyển bình gas;

b) chính van (trừ van) cho lanh bó;

c) lanh van hoặc chính van tích hợp với điều áp (VIPR);

mà truyền đạt nén, hoặc lỏng hòa khí.

ISO 10297:2014 bao gồm các chức năng của một van như một đóng cửa. Nó không áp dụng cho van trong thiết bị cầm tay, bình chữa cháy và khí hóa lỏng (GAS) và nhanh chóng phát hành van (ví dụ cho chữa cháy nổ bảo vệ và giải cứu các ứng dụng), không trở lại van hoặc van.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI