Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp thực tế hướng dẫn đến nhà cung cấp trên đánh giá và quản lý sự an toàn của các sản phẩm tiêu dùng, kể cả hiệu quả tài liệu của nguy cơ đánh giá và quản lý rủi ro, để đáp ứng yêu cầu.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả làm thế nào để:
— xác định, đánh giá giảm hoặc loại trừ mối nguy hiểm;
— quản lý rủi ro bởi giảm họ có thể chịu được mức độ;
— cung cấp cho người tiêu dùng với cảnh báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn cần thiết cho sự an toàn sử dụng hoặc xử lý các sản phẩm tiêu dùng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế để áp dụng cho các sản phẩm tiêu dùng, nhưng cũng có thể được áp dụng cho quyết định liên quan đến an toàn trong ngành sản phẩm khác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI