Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 105 mô tả một phương pháp để đánh giá di cư xu hướng của một miếng rượu hệ thống chứa thuốc nhuộm hoặc màu, sau đó được gọi là màu, và đó có thể cũng có nhiều loại khác nhau và số tiền của di cư ức chế. Mức độ của di dân, thu được hình ảnh, kiểm tra hoặc bởi xạ số đo.
Kiểm tra phương pháp này có thể được sử dụng để so sánh các di cư xu hướng của thuốc nhuộm và hiệu quả trên di chuyển của các loại khác nhau của di cư ức chế, làm đặc và chất điện phân. Các phương pháp cũng có thể được sử dụng để đánh giá một miếng rượu mà di cư đã được tìm thấy trên một liên tục nhuộm phạm vi.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page