Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 10990 xác định phương pháp để sử dụng trong thực hiện thử nghiệm của bẫy sử dụng trên đất để kiềm chế động vật có vú. Các thử nghiệm hiệu suất bao gồm phương pháp để đánh giá của chấn thương, chọn lọc, chụp hiệu quả và dùng an toàn.
1.2 Nó được công nhận rằng chấn thương chỉ là một phần của động vật. Tuy nhiên, có đủ dữ liệu thu thập được một cách khoa học trên các thành phần bổ sung cho phép các đánh giá đầy đủ các động vật. Một số khu vực của điều tra được trình bày để đánh giá trong phụ lục A. lựa Chọn của các dữ liệu bộ sưu tập phương pháp là trái với điều tra viên. Tuy nhiên, nó là giả định rằng đó là bộ sưu tập phương pháp sẽ đi theo chấp nhận thực tiễn.
Nó cũng nên hiểu rằng dữ liệu thu thập trong bất kỳ hoặc tất cả những đề nghị khu vực có lẽ sẽ không cung cấp một biện pháp tuyệt đối của phúc lợi. Thay vào đó, các dữ liệu như vậy theo thời gian, nên cung cấp một cơ chế để so sánh các đối động vật, phúc tác động khác nhau kiềm chế phương pháp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO