Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 10993 mô tả:
— các nguyên tắc chung quản sinh học đánh giá của các thiết bị y tế trong một quản lý rủi ro quá trình;
— chung phân loại thiết bị dựa trên thiên nhiên và thời gian của họ liên hệ với cơ thể;
— các đánh giá của hiện tại có liên quan tất cả các dữ liệu từ các nguồn;
— sự nhận dạng của những khoảng trống trong các dữ liệu có sẵn thiết lập trên cơ sở của một phân tích rủi ro;
— sự nhận dạng của các dữ liệu cần phân tích những sinh học an toàn của các thiết bị y tế;
— các đánh giá của những sinh học an toàn của các thiết bị y tế.
Phần này của ISO 10993 không bao thử nghiệm của vật liệu và các thiết bị mà không đến vào trực tiếp liên hệ với cơ thể của bệnh nhân, cũng không bao sinh học nguy hiểm phát sinh từ bất kỳ cơ khí thất bại. Các bộ phận khác của ISO 10993 bìa cụ thể, kiểm tra như chỉ trong Tựa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI