Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 10993 ghi rõ hai phương pháp của lấy giải pháp của xuống cấp sản phẩm từ gốm sứ (bao gồm cả đeo kính) cho các mục đích của lượng. Nó cũng hướng dẫn cho các phân tích của các giải pháp này để xác định sản phẩm thoái hóa. Bởi vì tổng quát thiên nhiên này là một phần của ISO 10993, cụ thể sản phẩm tiêu chuẩn khi có địa chỉ đó xuống cấp sản phẩm hình dưới có liên quan nhiều hơn điều kiện sử dụng, nên được coi là lần đầu tiên.
Phần này của ISO 10993 chỉ xem xét những sản phẩm thoái hóa tạo ra một hóa chất phân ly của gốm sứ trong quá trình thử nghiệm trong ống nghiệm. Không suy thoái gây ra bởi cơ khí căng thẳng hoặc bên ngoài năng lượng, là bảo hiểm. Nó là lưu ý rằng trong khi ISO 6872 tiêu chuẩn 9693 bìa suy thoái hóa học bài kiểm tra, họ không địa chỉ việc phân tích các sản phẩm thoái hóa.
Vì phạm vi của gốm sứ sử dụng thiết bị y tế và sự khác nhau, yêu cầu sự chính xác của các kết quả, không cụ thể phân tích kỹ thuật được xác định. Hơn nữa, phần này của ISO 10993 cung không yêu cầu cụ thể chấp nhận được cấp sản phẩm thoái hóa.
Mặc dù các tài liệu này được dành cho các ứng dụng y sinh, các hoạt động sinh học của các sản phẩm thoái hóa được không giải quyết trong phần này của ISO 10993.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI