Update: 16/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 11138 cung yêu cầu cụ thể cho thử nghiệm sinh vật đình chỉ tiêm tàu sân bay, các chỉ số sinh học và kiểm tra phương pháp để sử dụng cho việc đánh giá suất của khử trùng sử dụng quá trình nhiệt độ thấp hơi nước và formaldehyde như khử trùng đại lý.
Chú Ý 1 yêu Cầu xác nhận và kiểm soát của nhiệt độ thấp hơi nước và formaldehyde khử trùng quá trình được cung cấp cấp 14937.
Ý 2 yêu Cầu cho công việc nơi an toàn có thể được cung cấp bởi quốc gia trong quy định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page