Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định phương pháp để được sử dụng cho các đánh giá của cực bán trong bột máy gia tốc.
1.2 phân tích phương pháp cũng áp dụng cho thương mại nhất cực bán trong bột máy gia tốc:
— Sulfenamides của chính amin (loại tôi)
— Sulfenamides của không bị cản trở thứ amin (loại II)
— Sulfenamides của cản trở thứ amin (loại III)
1.2.1 MƯỜI hai: Benzothiazyl nhiệt
Chú Ý mặc Dù MƯỜI không phải là một cực bán trong bột, nó chính là sự phân hủy sản phẩm của những máy gia tốc và định lượng được xác định theo phương pháp quy định trong 4,2.
1.2.2 CBS: N-cyclohexylbenzothiazole-2-cực bán trong bột
1.2.3 TBBS: N-terf-butylbenzothiazole-2-cực bán trong bột
1.2.4 XÍ: N N’-diisopropylbenzothiazole-2-cực bán trong bột
1.2.5 DCBS: N N’-dicyclohexylbenzothiazole-2-cực bán trong bột
1.2.6 AHA: N-oxydiethylenebenzothiazole-2-cực bán trong bột

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page