Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định thành phần chất và các thông số của quần vợt và nó xác định ngữ được sử dụng.
Nó cũng xác định phương pháp phòng thí nghiệm cho đo một số thông số cụ thể của bóng và hướng dẫn cho những dấu hiệu của các thông số này.
Các đặc điểm kỹ thuật của phương pháp phòng thí nghiệm sẽ cho phép so sánh xuất bản của các phép đo.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao gồm các ảnh hưởng của các thông số vào chất lượng của vợt.
Cho CHÚ 1 yêu cầu cụ thể của quần vợt, tham khảo “Luật Quốc tế liên Đoàn Bóng (ĐỆ)”.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI