Update: 25/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phương pháp mô tả được áp dụng cho các quyết tâm của cá nhân, methylbenzene (chất hóa học), dimethylbenzenes (xylenes) và ethylbenzene (viết tắt sau đây để BTX) trong đồng nhất mẫu nước và nước thải trong nồng độ trên 2 mg/l. Trong mẫu có được hữu ô nhiễm, giới hạn của quyết có thể, tùy thuộc vào ma trận của mẫu, cao hơn. Nồng độ cao có được quyết định bởi pha loãng mẫu.
Một số một chỉ dẫn không cực chất với tương tự vật lý, có thể cũng được xác định theo phương thức này. Áp dụng phương pháp này cần được xác nhận cho các đặc biệt mẫu nước

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page