Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả cụ thể thống kê phương pháp cho việc giải quyết các câu hỏi sau.
một) Đưa ra một dân số của hàng từ đó một mẫu của n mục đã được rút ra, x của các vật mẫu được tìm thấy để cho một quy định đặc trưng. Những gì dân số có đặc tính đó? (Thấy Một hình thức, subclause 8.1.)
b) Là số ước tính trong một) khác nhau từ một danh nghĩa (định) giá trị? (Xem B hình thức, subclause 8.2.)
c) Đưa ra khác biệt hai người dân, là tỷ lệ với những đặc tính trong hai nhóm khác nhau? (Xem C hình thức, subclause 8.3.)
d) Trong b) và c) bao nhiêu mục phải là mẫu trong các dân(s) được đủ chắc chắn rằng kết quả của cuộc thử nghiệm này là chính xác? (Xem 7.2.3 và 7.3.3.)
Điều quan trọng là những bản vẽ của mẫu không có bất cứ tác dụng đáng trên dân số. Nếu các mẫu rút ra một cách ngẫu nhiên là ít hơn 10 % dân số này là thường thỏa đáng, nhưng nếu các mẫu lớn hơn này, kết quả đáng tin cậy có thể thu được chỉ bằng cách thay thế mỗi món hàng mẫu trước khi vẽ mục tiếp theo một cách ngẫu nhiên từ dân số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI