Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 11616:2012 được thiết kế để cung cấp cụ thể cấp thông tin liên quan đến nhận dạng của một sản phẩm thuốc hoặc nhóm của dược phẩm. Nó định rõ các yếu tố dữ liệu cấu trúc, và mối quan hệ giữa các yếu tố dữ liệu đó có cần thiết cho sự trao đổi quy định thông tin, để xác định dược phẩm. Nhận diện này là để được áp dụng trong suốt đời sản phẩm để hỗ trợ dược lý và các hoạt động khác trên toàn thế giới. Ngoài ra CHUẨN 11616:2012 là cần thiết để đảm bảo rằng dược phẩm thông tin được lắp ráp trong một cấu trúc dạng với truyền giữa một đa dạng bộ của bên liên quan. Việc này đảm bảo khả năng tương tác, và khả năng thích cho cả hai người gửi và nhận.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI