Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 11665-1:2012 vạch ra hướng dẫn cho đo tee-222 hoạt động tập trung và tiềm năng alpha năng lượng tập trung của nó ngắn ngủi sản phẩm phân hủy trong không khí.

Các phép đo phương pháp rơi vào ba loại:

chỗ đo phương pháp;
đo liên tục phương pháp;
đo tích hợp các phương pháp.
ISO 11665-1:2012 cung cấp một vài phương pháp thường được dùng để đo tee-222 và nó ngắn ngủi sản phẩm phân hủy trong không khí.

ISO 11665-1:2012 cũng cung cấp hướng dẫn về các xác định không chắc chắn vốn có liên quan đến các phương pháp đo lường mô tả trong phần khác nhau của nó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO