Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 11992 ghi rõ các thông số và tin nhắn cho điện tử kiểm soát hệ thống phanh khác hơn hệ thống cho phanh và chạy bánh (tức là lái, treo và lốp xe), để bảo đảm sự trao đổi thông tin số giữa đường xe với một tối đa ủy quyền tổng khối lượng lớn hơn 3 500 kg và xe kéo, bao gồm cả thông tin liên lạc giữa xe kéo.
Mục tiêu của các dữ liệu cấu trúc là tối việc sử dụng các diện, trong khi vẫn giữ một dự trữ đủ khả năng mở rộng tương lai.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page