Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định lượng nước-chiết protein trong tự nhiên cao su (MÁY) găng tay y tế. Phương pháp này có khả năng thích hợp cho những quyết định của người protein trong bài báo khác làm từ MÁY đồ; tuy nhiên, việc khai thác thủ tục và lần chưa được xác nhận và sẽ thay đổi với các loại bài để được kiểm tra. Phương pháp khác để xác định của cụ thể protein trong găng tay y tế tồn tại (phụ Lục C) nhưng họ không phải của chung áp dụng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là có liên quan chỉ với các phương pháp xét nghiệm. Đó là không quan tâm đến việc lấy mẫu nó cũng không có ý để các địa chỉ an toàn, những giá trị hoặc được yêu cầu cho nhãn mác.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI