Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập chung yêu cầu và đề nghị cho bãi biển khai thác mà cung cấp cho khách du lịch và dịch vụ khách thăm. Nó cung cấp hướng dẫn cho cả hai bãi biển khai thác và người liên quan đến việc giao hàng của quản lý bền vững và kế hoạch trên bãi biển, quyền sở hữu cơ sở hạ tầng dịch vụ cung ứng nhu cầu, bao gồm cả an toàn bãi biển, và thông tin liên lạc, làm sạch và chất thải.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng đến bãi biển vào mùa tắm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI