Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn 13140 chỉ định tóm tắt bộ kiểm tra (ĐỌC) để đánh giá sự phù hợp các thiết bị trên tàu (kỷ lục) và bên lề đường thiết bị (ĐÀI) để tiêu chuẩn 13141:2010.
Nó cung cấp một cơ sở cho phù hợp thử nghiệm cho riêng tầm ngắn liên lạc (DSRC) thiết bị (thiết bị trên tàu bên lề đường và thiết bị) cho phép khả năng tương tác khác nhau giữa các thiết bị được cung cấp bởi nhà sản xuất khác nhau.
Chú Ý Các TRỰC và BỎ có thể thêm thử nghiệm để biết chắc rằng họ thực hiện những điều cần thiết radio yêu cầu như đặt ra ở châu Âu Chỉ thị, một trước khi cần thiết cho CE đánh dấu và đặt trên thị trường châu Âu. Họ cũng có khả năng để có thể thêm thử nghiệm của vật chất, môi trường, sức chịu đựng, đảm bảo chất lượng và điều khiển tại sản xuất, phí thời điểm hợp, như là một phần của nhà, trang web và hệ thống chấp nhận thử nghiệm. Định nghĩa của những thử nghiệm này nằm ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn 13140.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO