Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các nguyên tắc, hiệu suất cần thiết tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng chất lượng kiểm (trưởng ban quản lý) thủ tục tự động của một phương pháp để đo tổng ổn định hợp chất hữu cơ (động formaldehyde hiện) nội dung trong khí thải của văn phòng phẩm nguồn, sử dụng một phi tán sắc hồng ngoại hấp thụ (NDIR) phân tích được trang bị với một chất xúc tác mà hóa THẤP để carbon dioxide.
Phương pháp này thích hợp cho các phép đo của động formaldehyde hiện thải từ không quá trình đốt cháy. Phương pháp này, cho phép giám sát liên tục với vĩnh viễn cài đặt hệ thống đo, cũng như liên tục số đo của động formaldehyde hiện thải.
Các phương pháp đã được thử nghiệm trên lĩnh vực hoạt động cho bức tranh và quá trình in, nơi động formaldehyde hiện nồng độ trong khí thải đã từ khoảng 70 mg/m3 đến 600 mg/m3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI