Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kiến trúc PHONG, một lập Trình Sản xuất tự Động Môi trường. MAPLE là một chung nhà cung cấp độc lập trung lập hỗ trợ cho các chương trình của sản xuất nhiều thiết bị điều khiển. Vì vậy, MAPLE cung cấp một môi trường cho các chương trình của một số các thiết bị và điều khiển không nhất thiết phải được thực hiện bởi cùng một công ty. Ngoài ra, MAPLE không yêu cầu cụ thể xác định thiết bị và điều khiển tại lập trình thời gian.
Đến mức mà nó có liên quan với các chương trình sản xuất của các thiết bị và điều khiển MAPLE sẽ hỗ trợ khu vực sau đây:
— kết nối giữa các dữ liệu sản xuất và sản xuất ứng dụng chương trình;
— quản lý của nhiều cơ sở dữ liệu sản xuất;
— tại sản xuất ứng dụng chương trình sản xuất và phần mềm công cụ.
Phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế sẽ có liên quan đến sau, người của PHONG chuẩn:
— phát triển của sản xuất ứng dụng chương trình;
— khai thác chỉnh sửa sản xuất chương trình;
— các kỹ sư cần phải tham khảo dữ liệu sản xuất.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI