Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định kiểm tra phương pháp thực ra trong điều kiện kiểm soát để xác minh sự thống nhất các lốp xe, xe thương mại và xe máy.
Chú Ý — Thiếu đồng nhất quanh một lốp tạo ra những biến đổi trong lực lượng áp dụng bởi các lốp xe và đây là ảnh hưởng lặp đi lặp lại với mỗi cuộc cách mạng của các lốp xe. Hiện tại tình trạng của nghệ thuật, tuy nhiên, nó là điều không thể để sản xuất hoàn toàn đồng phục lốp xe. Một cứng nhắc kiểm soát của toàn bộ quá trình sản xuất chỉ có thể giảm thiểu những điều không thể tránh khỏi những khiếm khuyết của vật liệu, thành phần và quá trình ảnh hưởng đến sự thống nhất.

Phương pháp để đo học chạy trong số các lốp trong cả hai tâm và bên hướng dẫn được bảo hiểm, cũng như phương pháp cho đo các thông số sau đây:
— tâm lực biến đổi;
— bên lực biến đổi;
— lớp chỉ đạo;
— conicity.
Không phải tất cả các phép đo sẽ nhất thiết phải có liên quan trong mọi tình huống.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao gồm phương pháp để đo tĩnh và các động mất cân bằng, phương pháp cũng không phải liên quan đến lốp-bánh xe hội đồng.
Kiểm tra phương pháp quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế này không dành cho các phân cấp của lốp hoặc các nghĩa của lượng cao cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI