Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các yêu cầu cho các thủ tục thử nghiệm cho
sự can thiệp-phù hợp/mẫu-phù hợp mù đinh khớp và khóa khớp làm bằng kim loại
và không kim loại vật liệu.
Các bài kiểm tra cần thiết cho một phần phụ thuộc vào việc thực hiện yêu cầu của các thành phần/hội và sẽ được thiết lập trước khi bất kỳ kiểm tra được thực hiện.
Các tờ hạn như được sử dụng trong này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm phun ra, diễn viên tài liệu, nhựa, và sợi nhựa, e. g. carbon và sợi thủy tinh nhựa.
Chú Ý dịch vụ Cụ thể, tài liệu, hoặc chế tạo điều kiện có thể đòi hỏi hơn kiểm tra toàn diện hơn quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế. Kiểm tra như vậy có thể, bao gồm vĩ mô và micro phần mệt mỏi, và/hoặc thử nghiệm sức chịu đựng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho kỹ thuật ứng dụng như xây dựng kim loại, thép xây dựng được bao phủ bởi áp dụng khác tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI