Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả một chìa khóa, quản lý dữ liệu liên quan đến yếu tố có thể được truyền đi hoặc là giao dịch tin nhắn để truyền tải thông tin về khóa mật mã được sử dụng để an toàn, hiện giao dịch, hoặc trong mật mã vụ tin nhắn để truyền tải thông tin về khóa mật mã được sử dụng để an toàn giao dịch trong tương lai.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ yêu cầu cho việc sử dụng chìa khóa, quản lý dữ liệu liên quan đến yếu tố trong ISO 8583, sử dụng sau hai ISO 8583 dữ liệu yếu tố:
— an ninh liên quan thông tin điều khiển (dữ liệu tố 53) hay
— chìa khóa, quản lý dữ liệu (dữ liệu tố 96).
Tuy nhiên, những dữ liệu yếu tố hữu ích có thể được sử dụng trong tin nhắn khác định dạng, cho rằng các giao thông vận tải của chìa khóa, quản lý dữ liệu có liên quan không giới hạn ISO 8583.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho cả hai đối xứng hoặc không xứng mật mã hệ thống. Chìa khóa, quản lý thủ tục cho những quản lý an toàn của các khóa mật mã trong dịch vụ tài chính môi trường được mô tả trong ISO 11568. An ninh liên quan dữ liệu như PIN dữ liệu và Mac, được mô tả trong ISO 9564 tiêu chuẩn 16609, tương ứng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI