Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 13606 ghi rõ các thông tin liên lạc của một phần hoặc tất cả các điện tử hồ sơ y tế (ASS) của một xác định đề của chăm sóc giữa ĐẶT hệ thống hoặc giữa ĐẶT hệ thống và tập trung TỰ dữ liệu kho lưu trữ.
Nó cũng có thể được sử dụng để TỰ liên lạc giữa một ĐẶT hệ thống hoặc kho lưu trữ và lâm sàng ứng dụng hay thành phần trung gian (như hỗ trợ quyết định thành phần) có cần phải truy cập hay TỰ cung cấp dữ liệu, hoặc là đại diện của TỰ dữ liệu trong một phân phối (liên bang) ghi lại hệ thống.
Phần này của ISO 13606 chủ yếu sẽ được sử dụng để hỗ trợ chăm sóc trực tiếp đưa ra để nhận dạng cá nhân, hoặc để hỗ trợ dân số hệ thống giám sát như bệnh đăng ký và sức khỏe cộng đồng giám sát. Sử dụng sức khỏe của các hồ sơ cho các mục đích như dạy lâm sàng kiểm toán hành và báo cáo vụ quản lý và nghiên cứu về dịch tễ học, mà thường yêu cầu ẩn danh hoặc tập hợp của hồ sơ cá nhân, không phải là sự tập trung của phần này của ISO 13606 nhưng những thứ có thể sử dụng cũng tìm tài liệu này rất hữu ích.
Phần này của nhiều phần loạt CHUẨN 13606, là một thông tin quan điểm đặc điểm kỹ thuật như tiêu chuẩn TRUYỀN 10746-1. Phần này của ISO 13606 không có ý định để xác định kiến trúc bên trong hoặc cơ sở dữ liệu thiết kế của ĐẶT hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO