Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm các thiết kế, chế tạo, hiệu suất, hoạt động hoạt động và thử nghiệm của lò đốt dành để đốt rác và khác trên tàu thải được tạo ra trong các tàu của dịch vụ bình thường (tức là bảo trì hoạt động, nước và vận chuyển hàng hóa kết hợp chất thải).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng cho lò đốt nhà máy với năng lực lên đến 1 500 kW một đơn vị.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho hệ thống đặc biệt trên lò đốt tàu, ví dụ cho đốt chất thải công nghiệp như hóa chất, sản xuất dư lượng, etc.
Nó không địa chỉ điện cung cấp cho các đơn vị, cũng không phải là nền tảng kết nối và chồng kết nối.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung thải yêu cầu ở Một phụ lục, và yêu cầu bảo vệ cháy trong phụ lục B. Quy định cho lò đốt tích hợp với nhiệt phục hồi các đơn vị và các quy định cho ống khói khí nhiệt độ được đưa ra trong phụ lục thông tin C phạm, lục D, tương ứng.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể liên quan đến vật liệu nguy hiểm, hoạt động, thiết bị. Nó không có ý để giải quyết tất cả sự an toàn vấn đề liên quan đến việc sử dụng nó. Đó là trách nhiệm của những người này tiêu Chuẩn Quốc tế để thiết lập thích hợp, an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng các quy định những giới hạn trước khi sử dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page