Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định tham khảo ISO 230-1 CHUẨN 230-2, tiêu chuẩn 230-4 học bài kiểm tra, kiểm tra của chính xác và lặp lại của điều khiển số định vị rìu, máy kiểm tra và tròn kiểm tra cho mục đích chung và bình thường-chính xác dây điện, máy phóng (dây rổ hạn). Nó cũng chỉ định áp dụng dung sai, tương ứng với sự nêu trên bài kiểm tra.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho qua bàn trượt loại máy móc và đôi-loại cột máy.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ giao dịch với các xác minh của độ chính xác của các máy. Nó không áp dụng cho các thử nghiệm của các hoạt động máy (rung động bất thường, tiếng ồn, thanh trượt chuyển động của các thành phần etc.) cũng không phải để kiểm tra đặc điểm của nó (như tốc độ, thức ăn, etc.), mà phải được kiểm tra trước khi thử nghiệm của chính xác.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp những thuật ngữ được sử dụng cho các thành phần chính của máy và tên gọi của các trục với tài liệu tham khảo để ISO 841.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI