Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 14532:2014 thiết lập các điều khoản, nghĩa biểu tượng, và chữ viết tắt được sử dụng trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên.

Các điều khoản và định nghĩa đã được xem xét và nghiên cứu để bìa tất cả mọi khía cạnh của bất kỳ hạn với các dữ liệu từ các nguồn khác như tiêu Chuẩn châu Âu từ CEN (châu Âu ủy Ban cho Chuẩn), tiêu chuẩn quốc gia, và hiện có nghĩa trong IGU từ Điển của các Ngành công nghiệp Khí.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page