Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một phương pháp để đo phản ứng của vật liệu, các sản phẩm và hội đồng tiếp xúc ở hướng thẳng đứng để điều khiển cấp độ bức xạ sưởi ấm, với một điều khiển nguồn nhiệt.
Phương pháp này được sử dụng để xác định ignitability, nhiệt độ phát hành, giá mất khối lượng giá rẻ và có thể nhìn thấy khói phát triển của vật liệu, các sản phẩm và hội đồng dưới điều kiện thông thoáng.
Nhiệt đánh giá được xác nhận bởi đo của sự tiêu thụ oxy theo quyết định của nồng độ oxy và dòng chảy trong ống xả dòng sản phẩm như quy định ở 5.5.8. Khói phát triển được định lượng bằng cách đo mịt của ánh sáng của sự đốt trong sản phẩm dòng.
Mẫu vật được tiếp xúc với lò sưởi chất khác nhau, từ 0 công m2 đến 50 công m2. Dây nóng được dùng như là nguồn nhiệt.
Phương pháp này đã được phát triển cho liệu sản phẩm hoặc lắp ráp đánh giá mô hình toán học và thiết kế mục đích. Mẫu vật sẽ được kiểm tra trong dày và cấu hình đại diện của thực phẩm cuối cùng hoặc hệ thống sử dụng.
Kiểm tra phương pháp này tiêu Chuẩn Quốc tế được dựa trên thiết bị mô tả trong ASTM E1623 [13].

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page