Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 14720 xác định một phương pháp để xác định của lưu huỳnh, bột và hạt không oxidic gốm nguyên liệu và liệu như silicon cacbic, silicon nitrit, graphit, carbon người da đen, coca, carbon bột. Nếu chứng minh bằng tỷ lệ thu hồi, phương pháp này cũng có thể được áp dụng cho các phi kim loại bột và vật liệu chi tiết, ví dụ như nóng chảy.
Phần này của ISO 14720 được áp dụng cho tài liệu với khối lượng phân của lưu huỳnh từ 0,005 % đến 2 %.
Phần này của ISO 14720 cũng có thể được áp dụng cho tài liệu với khối lượng cao hơn phần của lưu huỳnh sau khi xác minh của những trường hợp đặc biệt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI