Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 14880 xác định điều khoản cho ống kính siêu nhỏ mảng. Nó được áp dụng cho ống kính siêu nhỏ mảng trong đó bao gồm mảng nhỏ ống kính hình thành bên trong hoặc trên một hoặc hơn bề mặt của một người bình thường bề mặt. Mục đích của việc này là một phần của ISO 14880 là để nâng cao khả năng và hoán đổi ống kính mảng khác nhau, cung cấp và để tăng cường sự phát triển của công nghệ sử dụng ống kính siêu nhỏ mảng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page