Update: 24/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

ISO 15528:2013 chỉ định làm thủ tục cho những mẫu của sơn dầu và nguyên liệu được sử dụng sản xuất của họ. Các sản phẩm như bao gồm chất lỏng và tài liệu đó, mà không cần trải qua biến đổi hóa học, có khả năng bị hóa lỏng khi nóng lên, và bột, cát và nhão vật liệu. Mẫu có được lấy từ thùng, ví dụ như lon, trống, tăng toa xe hoặc tàu’ xe tăng, cũng như từ thùng, bao tải lớn-túi, hầm chứa hay hầm toa xe, hoặc từ băng.

ISO 15528:2013 không đối phó với những mẫu chuẩn bị cho thử nghiệm hoặc giảm của các mẫu như vậy được. Điều này được giải quyết trong ISO 1513.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page