Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15534 ghi rõ các kích thước của hở cho toàn bộ cơ thể truy cập vào máy móc tiêu chuẩn/TR 12100-1. Nó cung cấp các kích thước để mà các giá trị nhất định trong ISO 15534-3 được áp dụng. Giá trị cho các yêu cầu không gian đang được đưa ra trong phụ lục A. phần Này của ISO 15534 đã được chuẩn bị chủ yếu cho không-điện thoại di động, máy móc; có thể có thêm yêu cầu cụ thể cho điện thoại di động, máy móc.
Kích thước cho đoạn được dựa trên giá trị cho cả hai 95, hoặc 99 phần trăm của dự kiến người dân. Giá trị cho các 99 áp dụng cho trường hợp khẩn cấp đi ra đường.
Các dữ liệu nhân trắc học được trong ISO 15534-3 có nguồn gốc từ tĩnh số đo của người khỏa thân và không đưa vào tài khoản chuyển động cơ thể, quần áo, thiết bị, máy móc-điều kiện hoặc về môi trường, điều kiện.
Phần này của ISO 15534 thấy làm thế nào để kết hợp các nhân trắc học dữ liệu phù hợp với phụ cấp để có những yếu tố này.
Tình huống mà mọi người đang để được ngăn chặn đến một mối nguy hiểm đang xử lý trong ISO 13852.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO