Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu chung cho nhân trắc học cơ sở dữ liệu liên quan của họ và báo cáo rằng có đo phù hợp với ce 7250-1.
Nó cung cấp thông tin cần thiết, đó là đặc điểm của người dân, lấy mẫu phương pháp đo hàng và số liệu thống kê, để làm cho quốc tế có thể so sánh trong số các dân đoạn. Dân số đoạn quy định ở đây tiêu Chuẩn Quốc tế là những người có thể giữ tư thế quy định ở ISO 7250-1.
Chú Ý Các truyền thống nhân trắc tiêu chuẩn 7250-1 được coi là một sự cần thiết để bổ sung cho 3-D phương pháp nào đang được phát triển ở một số nước. Điều quan trọng là quét dữ liệu đang được xác nhận theo định nghĩa được đưa ra trong ISO 7250-1 (xem ISO 20685). Tiểu bang của nghệ thuật phần mềm cho phép nhập của truyền thống nhân trắc học biện pháp với những người thu được 3-D hình ảnh.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI