Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập phương pháp cho việc xác định thành phần nhóm người, mà nhân trắc học đặc điểm là để trở thành đại diện dành người dân số cụ thể nào đối tượng được kiểm tra.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho thử nghiệm của nhân trắc học khía cạnh của công nghiệp sản phẩm và thiết kế có tiếp xúc trực tiếp với các cơ thể con người hoặc phụ thuộc vào cơ thể con người đo, ví dụ như, máy móc, làm việc thiết bị thiết bị bảo vệ nhân (bảo hộ), tiêu dùng, không gian làm việc, chi tiết kiến trúc hay vận tải thiết bị.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng áp dụng đối với những thử nghiệm của các vấn đề an toàn của các sản phẩm phụ thuộc vào con người, cơ thể đo lường. Nó không đối phó với những khía cạnh khác trong các nhiệm vụ khác yêu cầu, như nhận thức của thông tin (ngoại trừ hình sự sắp xếp của xem mục tiêu) và sử dụng điều khiển (ngoại trừ hình học của họ, vị trí).
Mặc dù này tiêu Chuẩn Quốc tế giao dịch với lựa chọn kiểm tra người từ một nhân trắc học viễn cảnh tương tự nguyên tắc chung có thể được áp dụng cho thử nghiệm khác biến, ví dụ như cơ khía cạnh.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI