Update: 14/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15587 chỉ định một phương pháp để chiết xuất nguyên tố từ một mẫu nước sử dụng cương thuý như là một sự tiêu hóa đại lý. Các phương pháp được áp dụng cho tất cả các loại nước với một treo rắn khối lượng tập trung của ít hơn 20 g/l và một khối lượng tập trung của tổng hữu cơ carbon (LỤC) thể hiện như carbon của ít hơn 5 g/l.
Các cương thuý tiêu hóa phương pháp thực nghiệm và nó có thể không phát hành yếu tố hoàn toàn. Tuy nhiên, cho hầu hết các ứng dụng môi trường, kết quả là phù hợp với mục đích.
Cương thuý tiêu hóa được phù hợp cho việc phát hành: Ag, Al, Như, B, Ba, Được, Ca, Cd, công Ty Cr, Cu, Fe Ngành, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se Sn, Sr, Tl, V, Kẽm. Nó là không thích hợp cho việc tiêu hóa của vật chất như SiO2, TiO2 và al 2 o 3. Sự hiện diện của clorua trong việc tiêu hóa giải pháp có thể giới hạn các ứng dụng của phân tích kỹ thuật.
Các phương pháp chung và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một loạt các thiết bị được cung cấp
— tiêu hóa thành phần là không thay đổi,
— tiêu hóa nhiệt độ được biết, và
— tiêu hóa thời gian là phù hợp với nhiệt độ này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page