Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung nghị để đối phó với sự khác biệt giữa đo liều hệ thống sử dụng song song để thực hiện theo các tiêu chí và các quy định quốc gia.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho hướng dẫn cho điều tra và phân tích sự khác biệt giữa các kết quả của cá nhân, đo liều lượng hệ thống sử dụng hai hay nhiều xạ (thường một thụ động, đo liều và một hoạt động máy đo phóng xạ), mòn trong song song bởi cùng một công nhân.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định khi sự khác biệt giữa các phép đo được thực hiện bởi nhân đo liều lượng hệ thống sử dụng song song được coi là quan trọng và, do đó, cần phải được điều tra.
Nó ghi rõ điều trị của sự khác biệt này.
Trong này tiêu Chuẩn Quốc tế, chỉ là cá nhân tương đương với liều lượng, mã lực(10), từ photon bức xạ được coi. Tiếp xúc với beta và các hạt nơtron có thể cần phải được đưa vào tài khoản khi xác định được sự khác biệt đang điều tra.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng đối với những tình huống mà thời gian đeo có thể được tích hợp với cùng một khoảng thời gian cho cả hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI