Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 15928 đặt ra một phương pháp để mô tả sự an toàn cháy hiệu của ngôi nhà. Nó bao gồm dùng nhu cầu cung cấp thực hiện giới thiệu và vạch ra đánh giá quá trình. Nó bao gồm những mô tả của các thông số liên quan cho cảnh báo sớm, chữa cháy, cháy ngăn chặn, có nghĩa là thoát, kiểm soát của cấu trúc hành vi và thải và truyền bá cháy thải.
Phần này của ISO 15928 được sử dụng trong việc đánh giá của những thiết kế và xây dựng nhà ở, trong thương mại quốc tế của nhà của họ, sub-systems, và trong việc phát triển quản lý rủi ro công cụ cho việc bảo vệ của nhà. Nó không chỉ định một mức độ hiệu suất và nó không có ý định để cung cấp một phương pháp thiết kế và/hoặc tiêu chí.
Phần này của ISO 15928 không bao gồm các hoạt động của nhà tiếp xúc với lửa hoang dã.
Chú Ý 1 kết Cấu an toàn và khác, hiệu suất, thuộc tính của một ngôi nhà được bao phủ trong các bộ phận khác của ISO này 15928 loạt.
Ý 2 Sự phát xạ của khói và khí nóng từ nội dung trong nhà khi đốt cháy có thể tác động lửa hoạt động an toàn của một căn nhà, nhưng các loại hoặc thiên nhiên của các nội dung đưa vào ngôi nhà không phải là chủ đề của quá trình đánh giá.
Ý 3 thuật ngữ “lửa hoang dã” được sử dụng để có nghĩa là các khái niệm của vùng đất hoang dã cháy, cháy rừng và không có kế hoạch đốt trong thực vật liệu, etc.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI