Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 16000 chỉ định một quyết định của formaldehyde (HCHO) và các nước hợp chất (thành phó giáo sư và nước)1) trong không khí. Các phương pháp là cụ thể để formaldehyde nhưng, với sửa đổi, ít nhất là 12 thơm khác cũng như bão và hòa, béo khác hợp chất có thể được phát hiện và định lượng được. Nó là thích hợp cho quyết định của formaldehyde và các nước hợp chất trong khoảng nồng độ khoảng 1 mg/m3 1 mg/m3. Các phương pháp lấy mẫu cho một thời gian trọng trung bình (TWA) mẫu. Nó có thể được sử dụng cho dài hạn (1 h đến 24 h) hay ngắn hạn (5 phút để 60 phút) mẫu của không khí cho formaldehyde.
Phần này của ISO 16000 chỉ định một mẫu và phân tích thủ tục cho formaldehyde và các nước hợp chất có liên quan đến bộ sưu tập từ trên không, để hấp thụ đạn bọc với 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) và sau đó phân tích của hydrazones được hình thành bởi chất lỏng hiệu suất sắc (HPLC) với phát hiện bởi tia cực hấp thụ[12],[16]. Phương pháp này không thích hợp cho còn xích hay hòa, nước hợp chất.
Phần này của ISO 16000 áp dụng để xác định:
tổn
chất
benzaldehyde
butyraldehyde
capronaldehyde
2,5-dimethylbenzaldehyde
formaldehyde
isovaleraldehyde
propanal
m-tolualdehyde
o-tolualdehyde
p-tolualdehyde
valeraldehyde

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI