Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 16000 chỉ định một phương pháp để xác định ổn định hợp chất hữu cơ (VOCs) ở trong nhà và không khí trong không khí lấy mẫu cho những quyết định của sự phát xạ của Voc từ tòa nhà sản phẩm hay liệu và các sản phẩm khác được sử dụng ở trong nhà môi trường thử nghiệm chambers và kiểm tra các tế bào. Các phương pháp sử dụng Tenax TA®1) hấp thụ với nhiệt tiếp theo trong (TD) và khí ký (GC) phân tích sử dụng một mao dẫn cột hoặc cột và một ngọn lửa ion hóa máy dò (tuyệt vời) và một khối lượng phổ (MS) dò.
Các phương pháp được áp dụng cho các phép đo không cực và hơi cực Voc ở nồng độ khác nhau, từ sub-thứ này mỗi mét khối đến vài miligam mỗi mét khối. Bằng cách sử dụng các nguyên tắc định trong phương pháp này, một số rất hóa chất bám (VVOC) và bán-ổn định hợp chất hữu cơ (SVOC) cũng có thể được phân tích (xem Lục D).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI