Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai ăn mòn nhanh, thủ tục kiểm tra Phương pháp A và B, cho so sánh đánh giá của kim loại liệu có hoặc không có vĩnh viễn ăn mòn bảo vệ hoặc tạm ăn mòn ở ngoài trời muối/mưa axit môi trường. Nó cũng ghi rõ các thiết bị được sử dụng. Hai bài kiểm tra liên quan đến vòng tiếp xúc của mẫu vật bị chua phun muối, “khô” và “ướt” điều kiện.
Những lợi thế đặc biệt của hai bài kiểm tra thông thường tăng tốc, kiểm tra như sự trung lập muối phun kiểm tra (đàn công dân toàn cầu) như quy định ở ISO 9227 nằm trong khả năng tốt hơn để sinh sản sự ăn mòn xảy ra ở ngoài trời muối/mưa axit môi trường. Họ cũng hữu ích cho việc đánh giá thẩm mỹ ăn mòn.
Một phương pháp cũng áp dụng cho
— kim loại và các hợp kim của họ,
— kim loại sơn (hot),
— sản ôxít phủ, và
— hữu cơ phủ trên kim loại vật liệu.
Phương pháp B áp dụng cho
— bọc thép, với sản phủ, và
— bọc thép, với sản sơn phủ chuyển đổi phủ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO